Situs Toto Bandar Togel Rupiahtoto Situs Togel Toto Macau Togel 4D
The Denim Co – Fais Group

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Άλιμο (οδός ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ,
αρ. 77, Τ.Κ. 17455, Αριθμός ΓΕΜΗ 146746501000
), (εφεξής «Εταιρεία»), σας
ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των
προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της
συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο
τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε. καθώς και για τα δικαιώματά
σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. Το απόρρητό σας καθώς και η ασφάλεια και προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για την Εταιρεία. Για τον λόγο
αυτό συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη
προσοχή, υπεύθυνα και υιοθετούμε ειδικά μέτρα για να τα διαφυλάξουμε με
ασφάλεια.

 

Β. Είδος δεδομένων και πηγές
προέλευσης

Κατά την φυσική επίσκεψη στο κατάστημά της Εταιρείας,

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και
επεξεργάζεται η Εταιρεία, κατά περίπτωση, είναι :

1. Στοιχεία ταυτοποίησης και τιμολόγησής σας,
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟ
Y,

2. Στοιχεία επικοινωνίας σας, δηλαδή ηλεκτρονική διεύθυνση,

3. Στοιχεία πληρωμών, πιστωτικές κάρτες, εξοφλήσεις/οφειλές,

4. Στοιχεία συναλλαγών, ιστορικό συναλλαγών κλπ.

 

 Γ. Σκοπός και νομική
βάση επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω
αναφερθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους ακόλουθους
σκοπούς και νομικές βάσεις:

1)                 
Παροχή υπηρεσιών
λιανικού εμπορίου προϊόντων, η νομική βάση επεξεργασίας τους είναι η εκτέλεση
της μεταξύ μας σύμβασης,  να εκδώσει και
να σας αποστείλει ηλεκτρονικά τα φορολογικά σας παραστατικά (e-invoicing) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εσείς οι ίδιοι έχτε δηλώσει κατά τη
συναλλαγή σας στα ταμεία των φυσικών μας καταστημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6
παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ.

2)                 
Τιμολόγηση προϊόντων, και νομική βάση για την
επεξεργασία τους είναι η εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της Επιχείρησης που
απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ.

 

 

Δ. Διαβίβαση των
δεδομένων – Αποδέκτες

Προκειμένου
η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερθείσες λειτουργίες και στις
σχετικές υποχρεώσεις της, κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών
 της σε κατηγορίες προσώπων ή φορέων
(αποδέκτες). Οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά σας
Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την
παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία. Οι κατηγορίες
αυτές είναι οι ακόλουθες:

1.      
Εκτελούντες την επεξεργασία: η Εταιρεία
συνεργάζεται με τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της,
προκειμένου αυτοί να την επικουρήσουν στην εκπλήρωση των εννόμων ή εκ συμβάσεως
υποχρεώσεών της, οι οποίοι είναι

·        
πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης
συστημάτων πληροφορικής,

·        
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting),
υπολογιστικού νέφους (cloud providers),

υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων
σας.

2.      
Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας και την προάσπιση των
εννόμων συμφερόντων της

 

3.      
Δικαστικοί επιμελητές,
συμβολαιογράφοι, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και
ελεγκτικές  αρχές, εφόσον αυτό
επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών
νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ε. Χρόνος τήρησης
δεδομένων

Τα
δεδομένα σας ως πελάτη της Επιχείρησης τηρούνται μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας
με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία.

Εάν
μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές
διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα,
ο χρόνος τήρησης των δεδομένων σας παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης
δικαστικής απόφασης.

Μετά
την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται βάσει της πολιτικής καταστροφής
της Εταιρείας.

ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων  εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία
δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες
εκτός Ε.Ε.

Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και
πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε μία σειρά δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ, ως προς τα προσωπικά σας
δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία.

 

Στον
παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας βάσει του σκοπού της
επεξεργασίας και αντίστοιχη νομική βάση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Διόρθωση (16)

Διαγραφή (17)

Περιορισμός (18)

Φορητότητα (20)

Εναντίωση (21)

Αυτοματοποιημένη απόφαση (22)

Ανάκληση συγκατάθεσης (7.3)

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών λιανικού εμπορίου προϊόντων

Εκτέλεση σύμβασης (Άρθρο 6.1β ΓΚΠΔ)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

 

 

Τιμολόγηση προϊόντων

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (6.1γ) + φορολογική νομοθεσία

Χ

Χ

 

Χ

 

 

 

 

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το αίτημα σας, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα της Εταιρείας μας, σε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Ταχυδρομική διεύθυνση, email dpo varvara.mavrokefalou@faisgroup.gr.  Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της. 

Η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, στα στοιχεία: τηλ. e-mail: varvara.mavrokefalou@faisgroup.gr