ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο Όμιλος Φάις εκτός από την Ελλάδα, δραστηριοποιείται σε 3 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, κατέχοντας τόσο την αποκλειστική διανομή γνωστών ήδη επωνύμων εμπορικών μαρκών, όσο και ιδιόκτητα καταστήματα, καταστήματα λιανικής και monobrands. Σύντομα οι επιχειρηματικές του δράσεις θα επεκταθούν και στη Τσεχία και τη Σλοβακία.