ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο Όμιλος Φάις εκτός από την Ελλάδα, δραστηριοποιείται σε 3 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, κατέχοντας τόσο την αποκλειστική διανομή γνωστών ήδη επωνύμων εμπορικών μαρκών, όσο και ιδιόκτητα καταστήματα, καταστήματα λιανικής και monobrands.